HIGH-POTENTIAL RESEARCH-CONSULTANT DEVELOPMENT PROGRAM (HP-RCDP)

YÜKSEK POTANSİYEL ARAŞTIRMA-DANIŞMAN GELİŞTİRME PROGRAMI (YP-ADGP)

Sosyal açıdan sorumlu bir kuruluş olarak, bugün olduğu gibi yarın da kuruluşların ve toplumların dayanıklılığını artırmak için sosyal açıdan sorumlu ve nitelikli araştırmacıları ve danışmanları yetiştirmeye kararlıyız.

Bu Projeyi Nasıl Çözüyoruz

Dirençli kuruluşlar, dirençli toplulukların temelidir. Sosyal açıdan sorumlu bir kuruluş olarak, nesiller boyunca sosyal açıdan sorumlu ve yüksek vasıflı araştırmacı-danışmanlar yetiştirmek istiyoruz.

Bu amaç uğruna, öğrencilerimizi tam potansiyellerine ulaşmaları ve teknik-pratik becerilerini kuruluşlara ve topluluklara fayda sağlayabilmeleri için güçlendiriyoruz.

Yüksek potansiyelli araştırmacı-danışmanlar, akademimiz tarafından sağlanan tüm kaynaklara erişebilecek. Ayrıca zorluklar ile harmanlanmış eğitim programlarına dayalı olarak deneyimli araştırmacı-danışmanlar tarafından eğitileceklerdir.

Ayrıca, danışmanlık merkezimizde profesörlerin doğrudan gözetiminde uygulamaya koyarak teknik becerilerini geliştirmelerine destek olacağız.

Yüksek Potansiyelli Araştırmacı-Danışman Geliştirme Programımıza, örgütsel ve liderlik dayanıklılığında uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencilerin (yüksek lisans ve doktora) tümünü desteklemekteyiz.