WHAT IS ORGANIZATIONAL RESILIENCE ?

Organizational resilience refers to the capability to survive a crisis and thrive in the world of VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity). Resilience is not just about getting through a crisis.
Dayanıklı bir kuruluşun üç temel kapasitesi vardır: öncede sezinleme, başa çıkma ve adaptasyon. Bu stratejik kapasiteler kuruluşunuza şu konularda yardımcı olabilir:

Bu stratejik yetenekler, kuruluşunuzun krizi gelecekteki başarıyı desteklemek için stratejik fırsat kaynaklarına dönüştürmesine yardımcı olabilir.

Neden Örgütsel Dayanıklılığınıza Önem vermelisiniz? İşte Size Bazı Nedenler

Kuruluşlar, beklenmedik değişikliklerin tüm tezahürlerini ele almak ve hayatta kalmalarını potansiyel olarak tehdit edebilecek olaylardan yararlanmak için dayanıklılık kapasitesi geliştirmelidir. Yukarıda belirtilen hayatta kalma işlevinin yanı sıra birçok bireysel ve örgütsel düzeyde olumlu sonuçla yakından ilişkilidir.

Verimlilik ve Kar

Bağlılık ve Performans

İnovasyon ve Yaratıcılık

Takım Çalışması