Biz Kimiz?

Sahin Consulting, bilime dayalı bir danışmanlık şirketidir. Kuruluşlarının ve çalışanlarının yararına dayanıklılık kapasitelerini artırmak için her büyüklükteki ve türdeki kuruluşa kanıta dayalı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
For a More Resilient World !

Biz Neden Burdayız?

Her büyüklükteki ve türdeki kuruluşların, yıkıcı değişikliklerle güvenle yüzleşmek için kurumsal dayanıklılıklarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Aynı zamanda, bugün ve gelecek için dayanıklı kuruluşlar ve topluluklar oluşturmak için araştırmacı-danışman iletişim hatları oluşturuyoruz.

Müşterilerimize, kuruluşlarında karşılaştıkları OBKB dünyasında bulunan (oynaklık, belirsizlik, karmaşıklık ve belirsizlik) herhangi bir değişiklikle yüzleşmek için esneklik (öngörü, başa çıkma, uyum) kapasitelerini artıran kanıta dayalı, pratik çözümler sunuyoruz.

Kurumunuzun rekabet avantajı kazanması, bugüne ve geleceğe hazırlanması için en dayanıklı ve yüksek performanslı çalışanları bulmanıza yardımcı oluyoruz.

We do it by :

Bilimsel Çalışmalar Yürütmek


Akademiye katkıda bulunmak için araştırma merkezimizde kanıta dayalı bilgi üretmek ve danışmanlık merkezimizde müşterilerimize bu bilgiye dayalı pratik çözümler sunmak.

Kanıta Dayalı Çözümler Sağlamak


Gerçek dünyadaki zorlukları bilim dünyasına kazandırmak, böylece bunu gerçek amacı olan toplumu geliştirmek için kullanmak.

Güvenli Araştırma Merkezi Oluşturmak


Araştırmacıların araştırma merkezimizde çalışmalarını yürütmeleri için güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmak.

Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak


Yüksek potansiyele sahip öğrencileri, bugünün ve yarının kuruluşlarına hizmet eden araştırmacı danışman arasındaki iletişim hatlarını oluşturmak için araştırma ve danışmanlık becerilerini ve bilgilerini geliştirmeleri için güçlendirmek ve eğitmek.

Değerlerimiz

Güçlendirme

Çalışanlarımızın, misyonumuza ulaşmak için önde gelen kaynaklar olduğuna inanıyoruz. Kaynaklarımız, çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını desteklemek için her zaman hazır durumdadır.

Yüksek Profesyonel Standartlar

Yapmakta olduğumuz bütün danışmanlık hizmetleri ve araştırma çalışmalarında yüksek standartları takip ederiz.

Bütünlük

Ahlaki ve etik standartlara olan bağlılığımız, akademik çalışmalarımızın ve müşterilerimizle ilişkilerimizin temelidir.

Sosyal Sorumluluklar

Bilimi herkes için daha erişilebilir hale getirerek içinde yaşadığımız kuruluşlara ve topluluklara katkıda bulunmaya kararlıyız.

Merak ve Analitik Düşünce Yapısı

Çalışanlarımızı her şeyi akıllıca sorgulamaya ve akademiye katkıda bulunan ve bu hızla değişen dünyada müşterilerimize maksimum düzeyde yardımcı olan yeni ve pratik bilgiler üretmek için farklı ve geçerli fikirler aramaya teşvik ediyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İnsanlarımız farklı şekil ve renklerde mozaik taşlar gibidir. Çeşitliliklerini (ırk, din, cinsel yönelim vb.) kutlamaları için güvenli bir ortam yaratmaya ve bu resmimizi tamamlamaya çalışıyoruz.