MEASURING ORGANIZATIONAL RESILIENCE

If you want your organization to be resilient and future-ready, you should know your current strengths and areas of development so you can use your resources effectively.

Mevcut örgütsel dayanıklılık değerlendirme araçları, örgütsel dayanıklılığı ölçmek için yetersizdir. En doğru sonuçlara ulaşmak için disiplinler arası bakış açılarını kullanmak esastır. Bu amaçla araştırma ekibimiz, multidisipliner bakış açısı kullanan kuruluşlar için geçerli ve güvenilir ölçüm araçları geliştirmektedir.

“Ölçülen Şey Geliştirilir.”

Dayanıklılık Neden Ölçülmeli?