ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIK HİZMETLERİ

Hızla değişen dünyamızda, bundan sonra ne olabileceğini tahmin etmek imkansız! Bu nedenle kuruluşlar sürekli olarak beklenmedik krizler veya olaylarla karşı karşıya kalır ve bu yıkıcı olaylara farklı tepkiler verebilir. Bazı firmalar başarılı bir şekilde adapte olur ve büyümeye devam ederken, diğerleri etkin bir şekilde yanıt veremez ve sonunda iş dünyasından kaybolur.

Neden Bazı Kuruluşlar Başarılı Olurken Diğerleri Başarısız Olur?

Çünkü başarılı örgütler, örgütsel dayanıklılığın bileşenleri olan öngörme, başa çıkma ve uyum sağlama kapasitelerini geliştirmiştir. Değişikliklere tepkilerinin etkinliği, doğrudan örgütsel dayanıklılıklarıyla ilgilidir.

Kurumsal dayanıklılık, şirketinizin dış veya iç tehditlerle veya beklenmedik yıkıcı olaylarla etkili bir şekilde başa çıkması için gereken kritik kapasiteleri ifade eder.

Araştırma-danışman ekiplerimiz, örgütünüzün kritik kapasitesini geliştirmesine rehberlik edecek, örgütünüzün hayatta kalmasına yardımcı olacak ve hatta ne olursa olsun gelecekteki başarıyı teşvik edecek özel eylem planları oluşturabilir.