HP-RCDP APPLICATION REQUIREMENTS

YP-ADGP BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Akademimizde politikalarımız ve yönetmeliklerimiz aracılığıyla çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili kurumsal politika düzenlemelerinin ihlallerini değerlendirmek için “Adalet Komitemizi” kurduk.

Bu program, organizasyonel hedeflerimize ulaşmak için gereklidir. Bu nedenle, kabul ettiğimiz öğrenciler, yetenekli araştırmacı-danışmanlar olmak ve akademi – kuruluşlara katkıda bulunmak için örgütsel sağlamlık konusunda zorluklar ile harmanlanmış eğitim programlarımıza katılacaklar.

Bu programda yetişen öğrencilerimiz programın devamlılığını sağlamak için kendilerinden sonra gelen öğrencileri yetiştirme sorumluluğunu kabul etmelidirler.

YP-ADGP BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

ÖNEMLİ

Ekibimize katılmakla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Her ekip üyesinin vizyonumuzda özel bir yeri vardır ve akademimizde benzersiz renk ve şekillerini korumalarını istiyoruz.

Çalışanlarımız, anlamlı bir hedef olan daha dayanıklı bir dünya inşa etmek için çok çalışıyor. Emekleri bilim ve insanlık için değerlidir. Bu nedenle bizim sorumluluğumuz, onların ruh sağlığını olası zararlardan korumak için çalışma ortamımızı güvenli tutmak ve nihai hedefimize ulaşmaya çalışırken tam potansiyellerine ulaşmalarına destek olmaktır. Bu bağlamda, bu programın akademik gerekliliklerinin yanı sıra, organizasyonumuzdaki insanların güvenliğini sağlamak için çeşitliliği ve katılımı teşvik edebilecek profesyonelleri tercih ediyoruz.

We strive to maintain the safety of the people in our Net politikalar ve düzenlemelerle kuruluşumuzdaki kişilerin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili kurumsal politikalarımızın ve düzenlemelerimizin tespit edilen ihlallerini değerlendirmek için bir Adalet Komitesi kurduk.

Adalet Kurulumuz, hukukçular ve psikologlar tarafından geliştirilen teşkilat politikalarımızı dikkate alarak her vakayı objektif olarak değerlendirmekle yükümlüdür. Bu komite yaptırım yetkisine sahiptir; bu nedenle akademimizde çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki fikirlerimizi takip etmeyen herkes önceden belirlenmiş yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.