Consulting Services

The Best Consulting Firm you can Count on.
Biz Ne Yapıyoruz

Danışmanlık Merkezi

Örgütsel Dayanıklılığı Ölçme

Örgütsel Dayanıklılığı Ölçme

Mevcut örgütsel dayanıklılık değerlendirme araçları, örgütsel dayanıklılığı ölçmek için yetersizdir. En doğru sonuçları elde etmek için disiplinler arası bakış açılarını kullanmak esastır.
Bu amaçla araştırma ekibimiz, multidisipliner bakış açısı kullanan kuruluşlar için geçerli ve güvenilir ölçüm araçları geliştirmektedir.
Örgütsel Dayanıklılık Geliştirme Hizmetleri

Örgütsel Dayanıklılık Geliştirme Hizmetleri

Çünkü başarılı kuruluşlar, örgütsel dayanıklılığın bileşenleri olan öngörme, başa çıkma ve uyum sağlama kapasitelerini geliştirmiştir.

Değişikliklere tepkilerinin etkinliği, doğrudan örgütsel dayanıklılıklarıyla ilgilidir.
Dayanıklı Lider Geliştirme Programı (DLGP)

Dayanıklı Lider Geliştirme Programı (DLGP)

Forbes'a göre, kuruluşlar dünya çapında liderlik geliştirme programlarına 366 milyar dolar harcıyor. Bu yatırıma rağmen, kuruluşların %75'inden fazlası liderlerinin mevcut bilgi, beceri ve yeteneklerinin kurumsal stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için yeterli olmadığını bildiriyor. (Thornton, 2018).