TRAINING PROGRAMS FOR RESEARCHERS AND PRACTITIONERS

Knowledge is power! If you want to climb the career ladder confidently, join our training programs designed to help you gain more power!

Aşağıda Bahsi Geçen Alanlarla İlgili Çeşitli Programlar Oluşturuyoruz :

Liderlik Gelişim Programı

Bu program, teknik bilginizi artırmak ve koçluk becerilerinizi geliştirmek için deneyimsel öğrenme teorilerine dayalı olarak tasarlanmıştır. Yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmalarına ve ekiplerine iyi bir şekilde liderlik etmelerine yardımcı olmak için bir kuruluşun liderleriyle birlikte çalışıyoruz.

Uzmanlarımızın süpervizörlüğü eşliğinde sınıf içi Role-playing’lerine katılmak ve gerekli koçluk seans saatlerini tamamlamak, liderlerin teorik bilgileri gerçek hayatta uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Danışmanlık ve araştırma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak faydalı eğitim programları üzerinde hâlâ çalışıyoruz..

Araştırma Metodları ve İstatistikler

İstatistik, sosyal bilimlerde ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu eğitim programı, değişkenin ne olduğundan, tek yönlü MANOVA’nın nerelerde kullanılabileceğine kadar birçok konuyu içermektedir.

Bu eğitim programı, katılımcıların istatistik ve prosedürlerin kullanımının altında yatan mantığı ve verilerden en iyi analizleri nasıl elde edeceklerini anlamaları için bir fırsat sağlar.

Bu eğitimi alan katılımcılar, nitel ve nicel verileri toplamak ve analiz etmek ve karma yöntem yaklaşımı uygulamak için çeşitli araştırma yaklaşımları, araçları ve teknikleri hakkında bir anlayış geliştireceklerdir.

Bu mevcut eğitim programları, araştırmacı-danışman ekip üyelerimiz tarafından tasarlanmakta ve Türkçe – İngilizce olarak verilmektedir.